Platná Anti-Covid opatření po 1.11.2021

Vážení hosté,

v reakci na vládní opatření jsou v našem ubytovacím zařízení platná následující pravidla s platností od 1.11.2011. 

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z podmínek (toto neplatí pro děti do 6 let), které jsou popsané v Systému O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem. Platný test nebo očkovací certifikát je nutné předložit pro všechny ubytované při příjezdu před vstupem do zařízení. Prosíme o toto bez vyzvání !

Je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla.

Dále jsme pro vás zajistili:

Při vstupu i ve vnitřní části mlýna je zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. Dezinfekce jsou umístěny u vstupu a v prostorách letní kuchyně tak, aby si ubytovaní i zaměstnanci mohli ruce pravidelně dezinfikovat.

Při úklidu je zajištěna pravidelá dezinfekce často dotýkaných ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače).

Věnujeme také  zvýšenou péči úklidu pokojů a nakládání s ručníky a lůžkovinami. Tím se výrazně snižuje riziko nákazy (jak pro ubytované, tak zaměstnance).

Děkujeme Vám za bezvýhradné dodržování uvedených pradvidel. Za nás bychom vám rádi sdělili, že jsme všichni očkovaní vakcinou proti Covid 19 platným způsobem.

Rodina Jílkova a zaměstnanci